Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Vedisk Arkitektur (Vastu) verden over.
MAHARISHI IN
THE WORLD TODAY
· Forside
· Vedisk arkitektur
·

Vastu villa projek-
ter i Danmark – vastuhuse.dk
·

Bor og arbejder
jeg i en sund
bygning?
· Forskning
·

Eksempler på
sunde Vastu hjem
· Kontakt os


Se mere i 4 siders brochure

Vastu typehuse er mere end sunde boliger

Byggefirmaer, projektudviklere, entreprenører, arkitekter, for­handlere af byggematerialer – alle – inviteres til at opføre Vastu huse – sunde boliger, der forbedrer livskvaliteten og giver mere held og lykke ved at være opført i overensstemmelse med naturens love som helhed. Dette nybyggeri vil kunne lette omgivelserne for en del disharmoni i form af negativ adfærd, sundheds­problemer m.v.  Læs mere  >>

Se 4 siders brochure her Byggefirmaer inviteres - se annoncen her
   

De bygninger, hvor man bor og arbejder overalt i verden, har vist sig ikke at være opført i overensstemmelse med helheden af naturens love. Derved opstår megen unødvendig negativitet, dårligt helbred og konflikter i familier, lokalsamfund og byer, samt nationalt og internationalt. Mennesker oplever ubehag og negativitet uden at vide, at årsagen til deres problemer er at finde i selve boligens design og struktur.

For snarest at rette op på disse forhold påbegyndes vores program for genop­bygning af verdens boligmasse. Vi indbyder projektudviklere og byggefirmaer til at føre dette ud i livet ved at bygge boliger, der øger livskvaliteten og giver mere held og lykke gennem at være opført på basis af viden om Vastu – Sthapatya Veda – vedisk viden om arkitektur i harmoni med totaliteten af naturens lovmæssigheder. Vi anbefaler, at man starter nu med opførelse af 'smagsprøver' på ideelle Vastu bolig­kvarterer på op til hundrede hektar i nærheden af byerne.

Tiden og tidevandet venter ikke på nogen...

Efterhånden – som mange mennesker oplever, at deres problemer formindskes og kreativiteten blomstrer mere ved at bo i de nyopførte Vastu hjem – vil der hurtigt opstå et generelt ønske i offentligheden om at de gamle byer bliver renoverede. Projektudviklere og byggefirmaer vil også her kunne udfylde rollen som dem, der sørger for sundere og mere livsfremmende boliger til befolkningen.

Alle større byggefirmaer rådes til at involvere mindre byggefirmaer på lokalt niveau og informere dem om vigtigheden af at bygge Vastu boliger. Lad os være til størst mulig hjælp for dem, der viser os tillid, ved kun at bygge gavnlige og ikke skadelige bygninger. De, der entrerer med os, har en forventning om, at intet aspekt af byggeriet på nogen måde vil skade dem.

For at skabe optimale muligheder for, at alle kan begynde at bo i ‘ideelle Vastu bygninger’ hurtigst muligt, er vores plan at tilbyde en bred vifte af løsninger, der tilgodeser enhver økonomi. Man kan enten købe eller leje disse bygninger. I tilfælde af køb kan der tilbydes betaling i 1, 2, 3 eller 4 rater, mens huset opføres, eller gennem lånefinansiering over 10, 20 eller 30 år. Fra vores side tilrettelægger vi alle tænkelige løsningsmodeller, således at enhver kan vælge, hvad der passer bedst, og hurtigst muligt komme til at bo i et langt sundere hjem.


Projektudviklere og byggefirmaer er i forvejen travlt optaget af at udstykke og bygge i deres område; så hvorfor ikke bygge på en sådan måde, at bygningen ikke kaster nogen skygge på beboernes fremgang og lykke?

Til top

Maharishi Sthapatya Veda er et registreret varemærke, der tilhører Maharishi Vedic Education Development Corporation, USA og bruges via sublicens eller med tilladelse. Vastu og Sthapatya Veda er registrerede europæiske varemærker der tilhører Maharishi Foundation International, Holland © Global Country of World Peace, 2005, Holland.